מדיניות פרטיות את ClassClinic

הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר.

אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לכתובת המייל nfo@ClassClinic.co.il, כי אינך מעוניין בקבלת הודעות, בצירוף הכתובת או הטל שאתה מבקש להסיר.

מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים ו/או לצורך התאמת השירות.

האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על–פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על–פי דין.

בעת השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון וכד') 

וכן מידע לא פרטי (כגון, אך לא ר: סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן ועוד).

האתר יעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות הבאות:

  1. אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש.
  2. שיפור האתר או השירות, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב מהמשתמשים.
  3. טיפול במחלוקות.
  4. טיפול בבעיות טכניות.
  5. שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם.
  6. פעילות שיווקית או שיפור המוצרים שלנו.
  7. כל פעולה אחרת המותרת לחברה לפי כל דין.

הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את המידע שמסופק על ידך במאגר המידע של האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים.

האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר.